Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków ?ycia w Palestynie. Cz??? III

Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków ?ycia w Palestynie. Cz??? III

By Bogdan Kluczy?ski

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

& bdquo;Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków ?ycia w Palestynie " cz??? III, to ko?cowy etap ?ycia zwi?zany z podró?? Zbawiciela do Jerozolimy, wraz z opisem m?ki, ?mierci, Zmartwychwstania i Wniebowst?pienia. W swej ksi??ce autor nie wdaje si? w spory teologiczno-historyczne, zarówno w odniesieniu do istoty Bóstwa i Cz?owiecze?stwa Jezusa Chrystusa, jak i co do wiarygodno?ci i ?cis?o?ci zaistnienia okre?lonych opisów i wydarze? czy te? ich chronologii, przedstawionych nierzadko odmiennie przez poszczególnych Ewangelistów. Na te tematy toczy?y si?, tocz? i pewnie b?d? si? toczy? nieraz za?arte spory, a literatura na ten temat jest obszerna.

Bogdan Kluczy?ski