Mercan’?n Gözya?lar?

Mercan’?n Gözya?lar?

By Mesut Gölet

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

Canan, ya?am mücadelesini sa?l?k çal??anlar?n?n ola?anüstü gayretleriyle kazan?p, çok sevdi?i ö?retmenlik mesle?ine geri dönebilecek mi?  Ömer, “önce Canan sonra can!” diyerek vücudundan bir parçay? sevdas?yla payla?ma pahas?na onu hayata ba?layabilecek mi?  Ömer’in Canan’? ?a??rtan di?er sürprizleri neler olacak?    Melahat ve Ay?e analar, çektikleri çilelerin kar??l???n? hiç de?ilse son zamanlar?nda alabilecekler mi? Pelin, hukukun üstünlü?ü ile avukatl?k mesle?ini icra ederek abisine yap?lan haks?zl???n önüne geçebilecek mi? Ya?ar usta, öldükten sonra bile ‘iyilik babas?’ olabilecek mi?  Ve, ç?ra?? Ömer ‘vefan?n sadece ?stanbul’da bir semt ad?’ olmad???n? ispatlayabilecek mi? Canan’?n hastal?kla yo?rulan kederli gözya?lar? sevinç gözya?lar?na dönü?ebilecek mi?  Ve, MERCAN… Ne ola ki? Tüm bu ve di?er sorular?n cevaplar? bu kitapta...

Mesut Gölet