Udheheqesit e rinj

Udheheqesit e rinj

By Paolo A. Ruggeri

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

Ky ebook, i shkruajtur ne nje dialektik te thjesht dhe stimuluese, eshte rezultati i dhjete viteve kerkime ne lidhje me menaxhimin dhe permiresimin e stafit. Ketu pershkruhen ne menyre analitike veprimet e suksesshme te menaxhereve dhe ndermarresve qe kane ndertuar ekipe pune te jashtezakonshme me njerez te motivuar dhe produktive. Versioni origjinal "I Nuovi Condottieri " u publikua per here te pare ne 2002 duke u bere Best Seller me 50.000 kopie te shitura. Libri eshte i ndare ne 3 pjese: ne pjesen e pare do te analizojme disa faktore dhe arsye qe ndikojne ne humbjen e efikasitetit; ne pjesen e dyte do te analizojme ne thellesi motivimin e stafit e ne te treten, dhe te fundit, do te trajtojme karakterin dhe filozofin e liderit frymezues. Ky tekst perfshine shume raste praktike biznesi dhe aktivitete qe nje menaxher mund te kryej per te rritur menjehere produktivitetin dhe angazhimin e stafit.

Paolo A. Ruggeri