De?irmenimden Mektuplar

De?irmenimden Mektuplar

By Alphonse Daudet

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

De?irmenimden Mektuplar, Alp da?lar?n?n eteklerindeki bir de?irmenden yaz?lan an? ve mektuplardan olu?ur. ?ehrin kalabal???ndan ve insanlar?n tutars?z davran??lar?ndan kaç?p k?rlara s???nan yazar?n, bulundu?u çevredeki gözlemlerini anlatmaktad?r. Alphonse Daudet ye?il k?rlar?, y?ld?zl? geceleri, sisli denizi, de?irmendeki hayvanlar? ve orada kurdu?u dostluklar? anlat?r.

Alphonse Daudet