Milyun-milyon ang Iniisip at Nagiging Mayaman

Milyun-milyon ang Iniisip at Nagiging Mayaman

By Hope Etim

Format: ePub  
Availability: Instant download

Synopsis

Sa tingin ng milyon-milyong, ang mahirap na mag-alala; at iyon ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mayayaman at mahirap. Milyun-milyon ang iniisip ng milyun-milyon, ikinonekta nila ang ideya sa ideya na makarating sa isang konsepto ng pambagsak. Ang kayamanan, tulad ng alam ng lahat ng mga milyonaryo, ay lumalaki mula sa isipan. Paano mo iniisip at kung ano ang iniisip mo ay talagang makakaapekto at maiimpluwensyahan ang mga resulta na nakukuha mo sa totoong buhay. Hindi mo maiiwasan ang kapangyarihan ng iyong mga iniisip. Kailangan mong maunawaan na ang mga ginto ay mined mula sa talino ng mga kalalakihan. Ang yaman ay isang produkto ng mga ideya na mahusay na naisakatuparan. Ang pera ay makukuha mo kapag nakatagpo ka ng isang nadama na pangangailangan. Nakuha mo yun? Ang kailangan lang ay magkaroon ng pera ay upang malaman ang mga pangangailangan ng mga nasa paligid mo, matugunan ang mga pangangailangan at makakakuha ka ng pera bilang kapalit. Samakatuwid, ang pera ay bunga ng karagdagan.

Hope Etim