Milionuloj Pensas kaj Ri?i?as

Milionuloj Pensas kaj Ri?i?as

By Hope Etim

Format: ePub  
Availability: Instant download

Synopsis

Milionuloj pensas, la malri?uloj zorgas; kaj tio estas la ?efa diferenco inter ri?uloj kaj malri?uloj. Milionuloj pensas konstrue, ili ligas ideon al ideo por alveni al rompa koncepto. Ri?eco, kiel ?iuj milionuloj scias, kreskas el la menso. Kiel vi pensas kaj kion vi pensas, certe influos kaj influos la rezultojn, kiujn vi ricevas en la reala vivo. Vi ne povas eskapi la potencon de viaj pensoj. Vi devas kompreni, ke oroj estas eltiritaj el la cerbo de homoj. Ri?eco estas produkto de ideoj bone plenumitaj. Mono estas tio, kion vi akiras, kiam vi renkontas sentitan bezonon. ?u vi ricevis tion? ?iuj necesas havi monon estas ekscii la bezonojn de tiuj ?irka? vi, renkonti tiujn bezonojn kaj vi ricevos monon kontra? tio. Mono, do, estas rezulto de aldono. ?iam estas loko en la mondo por la pensema cerbo. Vi ne povas okupi vian menson en via ?iutaga vivo kaj esti senigita de la benoj kaj bonaj aferoj de la vivo. Vi devas kompreni, ke via menso ne estas nur biologia ero de via tuta konsisto, ?i estas la kontrol?ambro de via vivo. La neripetebla vero estas ?i tio: Kio kaptas vian menson kaptas vian vivon.

Hope Etim