Erkekler Gerçekten Ne ?ster

Erkekler Gerçekten Ne ?ster

By Herb Goldberg

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

DR. HERB GOLDBERG S & Uuml;REKL? D?LE GET?R?LEN B?R SORUYU SORUYOR: ERKEKLER SEVEB?L?R M?? "Bir kad?n ne kadar çok ya da az seviyorsa, erkek de kendince o kadar sever. Geleneksel ili?ki de?erlendirmesi standartlar?n?n, kad?n?n seven taraf oldu?unu d & uuml;? & uuml;nd & uuml;rmesine ra?men, bu b & ouml;yledir. Kad?n erke?i sevmek istiyorsa, ilk & ouml;nce erke?in gerçekli?ini ve kad?n?n bu gerçeklik & uuml;zerindeki etkisini bilmesi gerekir. Bu kitap, kad?nlar? kendi aç?klamalar?n?n ve erkeklere y & ouml;nelik tepkilerinin & ouml;tesine geçerek, erke?e erke?in g & ouml;z & uuml;yle ve iç gerçekli?iyle bakmaya davet ediyor. Erke?in en iyi a?k potansiyeli, hen & uuml;z aç??a ç?kar?labilmi? de?ildir. " Yazar, erkekle kad?n?n birbirini onca yanl?? anlama ve içerlemeden uzak, birbirlerini gerçekten nas?l anlayabilece?ini, beraber olmaktan nas?l zevk alabileceklerini ortaya koyuyor. Erkekler gerçekten ne ister? Hayat?nda bir erke?i seven her kad?n & hellip; Ve bir kad?nla daha yak?n ve daha & ouml;zel bir ili?ki isteyen her erke?in okumas? gereken bir kitap & hellip;Psikolog Herb Goldberg, Amerika ’n?n en çok okunan yazarlar?ndan biridir. Eserleri uzun s & uuml;re liste ba?? olmu?tur.

Herb Goldberg