K?amca czas

K?amca czas

By Marta Malska

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

"K?amca czas" Marty Malskiej to tomik zawieraj?cy wybór wierszy oraz tekstów utworów ?piewanych, powsta?y na przestrzeni lat 2011-2012. We wszystkich zamieszczonych w nim tekstach przejawia si? w sposób bardziej lub mniej jawny motyw up?ywaj?cego czasu. Zapraszamy w podró? po zakamarkach kobiecej duszy pragn?cej oswoi? nieuchronno?? przemijania.

Marta Malska